2015 VDGasell

 • VD Gasell Malmö – onsdag 11 februari 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Media Evolution, Videokonferensrummet, Stora Varvsgatan 6, Malmö
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer

 • VD Gasell Malmö – onsdag 25 mars 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Malmö Clean Tech, Klaffbron. Anckargripsgatan 3 (ingång genom MINC)
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer
  Strategisk utmaningar – hur använder vi våra värdegrunder för att öka styrbarheten? Genomsyrar det din företagskultur? Vad kan du utveckla i ditt företag för framtida ökad tillväxt.

 • VD Gasell Malmö – Onsdag 22 april 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Malmö Clean Tech, Klaffbron. Nordenskiöldsgatan 17
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer

 • VD Gasell Malmö – onsdag 20 maj 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Massive Entertainment AB (Ubisoft), Drottninggatan 34, Malmö
  Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer
  Dialog med VD David Polfeldt kring deras otroliga framgångar och hur man skapar ett framgångsrik arbetsklimat. Workshop med utgångspunkt i föredrag och vad vi kan ta med oss av goda exempel.

 • VD Gasell Malmö – onsdag 23 september 2015 kl 14:00-17:00

  Plats: Ahrens Rapid Growth, Stortorget 17, vån 5 Malmö
  Tema: Snabbväxarnas hemligheter – alla företag kan växa
  Workshop kring hur öka tempo i tillväxten, vi blandar teori med case studier bland medverkandes affärsmodeller. Workshop ledare Mats Jacobson som har egen erfarenhet som VD i snabbväxande bolag. Håller affärsmodellen för en uthållig tillväxt? Har tillväxtplanen en tydlig och genomförbar strategi?

 • VD Gasell Malmö – onsdag 21 oktober 2015 kl. 14:00-17:00

  Plats: Adsensus Consulting AB, Stora Södergatan 8 B Lund
  Tema: Sales improvment – win & loss analys för ökad framgång
  Jobbar vi optimalt med säljprocessen? Har vi rätt leads generering, rätt stödsystem för affären osv. Vi gör en workshop där vi tillsammans analyserar vad vi kan förbättra i tillväxtmotorn.

 • VD Gasell Malmö – onsdag 25 november 2015 kl. 14:00-17:00

  Plats: Avensia AB (publ), Gasverksgatan 1, Lund
  Tema: Kapitalanskaffnings alternativ för expansion, VD Robin Gustafsson
  Vad avgör ditt alternativ vid expansion? Ökad personalägande, private placement, risk kapital eller marknads notering? Vi gör en analys av alterantiven och får bl.a. samtal med Robin Gustafsson kring deras beslut att börsnotera sig och vilka faktorer som blev avgörande för det valet och vilka konsekvenser man måste leva upp till. Vi gör jämförande analyser med andra alternativ bl.a. Niclas som valt att finansiera sig via affärsänglar.