VD Gasell

VD Gasell tillväxtfokuserat VD Nätverk

VD Gasell uthållig och lönsam tillväxt som mål.
VD Gasell innovativa företag i tillväxtfasen.Det viktigaste är ditt fokus som VD, en orubblig tillväxtambition. Framgång skapar självförtroende och alla älskar en vinnare.

Marknadsfokus genom att ”äga” kunden och/eller marknaden. Kunden uppskattar företagets engagemang och vilja.
Tillväxten skapar ett egenvärde som förstärker kraften i en sund affärsverksamhet.
Lönsamheten ger frihet och mod att satsa, som är grunden för fortsatt expansion.

Fokus på att välja rätt kunder, ur alla aspekter.
Fokus på lönsamhet som en förutsättning för tillväxt.
Fokus på att frigöra rörelsekapital för att få resurser att göra smarta investeringar för större framgång.

Att hitta bollplank från andra branschbakgrunder som kan utveckla framtidsstrategin för mitt bolag och kunna lyfta från vardagsbestyren.
Nyttigt att få VD-kollegor som kan ifrågasätta planer och tankar och som vill vända och vrida på utmaningarna.

Gasellerna är således näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm. Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan för 20 år sedan visade han att det var de små, snabbväxande företagen som ökar antalet arbetstillfällen.