VD Gasell Malmö – onsdag 25 mars 2015 kl 14:00-17:00

Plats: Malmö Clean Tech, Klaffbron. Anckargripsgatan 3 (ingång genom MINC)
Tema: Tillväxt under lönsamhet. Möte med VD Gasells tillväxt chefer
Strategisk utmaningar – hur använder vi våra värdegrunder för att öka styrbarheten? Genomsyrar det din företagskultur? Vad kan du utveckla i ditt företag för framtida ökad tillväxt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.