VD Gasell Malmö – onsdag 25 november 2015 kl. 14:00-17:00

Plats: Avensia AB (publ), Gasverksgatan 1, Lund
Tema: Kapitalanskaffnings alternativ för expansion, VD Robin Gustafsson
Vad avgör ditt alternativ vid expansion? Ökad personalägande, private placement, risk kapital eller marknads notering? Vi gör en analys av alterantiven och får bl.a. samtal med Robin Gustafsson kring deras beslut att börsnotera sig och vilka faktorer som blev avgörande för det valet och vilka konsekvenser man måste leva upp till. Vi gör jämförande analyser med andra alternativ bl.a. Niclas som valt att finansiera sig via affärsänglar.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.