VD Gasell Malmö – onsdag 21 oktober 2015 kl. 14:00-17:00

Plats: Adsensus Consulting AB, Stora Södergatan 8 B Lund
Tema: Sales improvment – win & loss analys för ökad framgång
Jobbar vi optimalt med säljprocessen? Har vi rätt leads generering, rätt stödsystem för affären osv. Vi gör en workshop där vi tillsammans analyserar vad vi kan förbättra i tillväxtmotorn.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.