VD Gasell tillväxt fokuserat VD Nätverk

VD Gasell uthållig lönsam tillväxt som mål

VD Gasell innovativa företag i tillväxtfasen.

 

Det viktigaste är ditt fokus som VD, en orubblig tillväxtambition. Framgång skapar självförtroende och alla älskar vinnare

Marknadsfokus genom att ”äga” kunden och/eller marknaden. Kunden uppskattar företagets engagemang och vilja.
Tillväxten skapar ett egenvärde som förstärker kraften i en sund affärsverksamhet.
Lönsamheten ger frihet och mod att satsa, som är grunden för fortsatt expansion

Fokus på att välja rätt kunder, ur alla aspekter.
Fokus på lönsamhet som en förutsättning för tillväxt.
Fokus på att frigöra rörelsekapital för att få resurser att göra smarta investeringar för större framgång.

 

Att finna bollplank från andra branschbakgrund som kan utveckla framtids strategin för mitt bolag och kunna lyfta från vardagsbestyren.
Nyttigt att få VD kollegor som kan ifrågasätta planer och tanker och som vill vända och vrida på utmaningarna.

Gasellerna är således näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag, visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan för 20 år sedan visade han att det var de små, snabbväxande företagen som ökar antalet arbetstillfällen

Jag vill ha mer information om VD Gasell nätverket